Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Interwencja Kryzysowa

CO TO JEST KRYZYS?

Kryzys to przejściowy stan braku równowagi wewnętrznej człowieka; reakcja na sytuację, która – w interpretacji danej osoby - przekracza jej siły, zasoby i możliwości radzenia sobie w danym położeniu.

Sytuacje kryzysowe to najczęściej nagłe, niespodziewane zdarzenia życiowe, takie jak np.:

 • choroba/niepełnosprawność własna lub osoby bliskiej;

 • katastrofy;

 • wypadki;

 • klęski żywiołowe;

 • doświadczenie przestępstwa (bycie ofiarą lub świadkiem czynu zabronionego w tym również przemocy domowej);

 • kryzysy w związkach małżeńskich/partnerskich;

 • strata, żałoba;

 • kryzysy rozwojowe (zmiana stanu cywilnego, narodziny dziecka, zmiana miejsca pracy, opuszczenie domu rodzinnego itp.).

 

Kryzys może przytrafić się każdemu człowiekowi.

 

Jest to zjawisko subiektywne, co oznacza, że dla jednego człowieka dana sytuacja może wydawać się stosunkowo łatwa do rozwiązania, ktoś inny z kolei może interpretować ją jako taką, w której wzorce jego dotychczasowego radzenia sobie załamują się, co prowadzi w konsekwencji do wyczerpania energii, sił życiowych i poczucia dyskomfortu psychicznego.

 

CO TO JEST INTERWENCJA KRYZYSOWA?

Celem interwencji kryzysowej jest doraźna, krótkoterminowa pomoc klientowi w powrocie do równowagi psychicznej (najczęściej 6-8 spotkań). Działania w ramach interwencji kryzysowej powinny zapobiegać przejściu w stan głębokiego kryzysu lub chronicznej niewydolności psychospołecznej. W interwencji kryzysowej koncentrujemy się głównie na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Poszukujemy rozwiązań, nie analizujemy problemów. Wykorzystujemy zasoby klienta z uwzględnieniem wsparcia, jakie może otrzymać z zewnątrz (np. pomoc ze strony osób z otoczenia, wykorzystanie zasobów instytucjonalnych).

 

Interwencja kryzysowa to nie terapia!

 

Jest to działanie doraźne, służące złagodzeniu cierpienia i poczucia bezradności osoby w kryzysie, po to, by mogła odzyskać siłę i kontrolę nad swoim życiem. Do pracy nad problemami klienta mogą być wykorzystane także inne formy pomocy jak np. konsultacja/leczenie psychiatryczne czy psychoterapia – w takiej sytuacji osoba może zostać przekierowana w miejsca świadczące tego typu usługi.

Oferujemy:

 • pomoc i wsparcie psychologiczne (w sytuacji kryzysowej także dla dzieci i młodzieży);

 • poradnictwo socjalne;

 • psychoedukację;

 • konsultacje u terapeuty uzależnień i terapię uzależnień;

 • konsultacje prawne;

 • pomoc w zorganizowaniu miejsca schronienia dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysu.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.