Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiłek

Co to jest?

Posiłek jest to świadczenie niepieniężne  przysługujące osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, przyznawane  doraźnie bądź okresowo w postaci jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc w zakresie dożywiania przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007), którego celem jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje zostały szerzej opisane w zakładce „Projekty i Programy”

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" - Ośrodek Pomocy Społecznej (opsjastrzebiezdroj.pl)

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.