Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Schronisko dla osób bezdomnych

komu przysługuje?

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

komu przysługuje?

Pomoc w postaci schronienia w Schronisku przysługuje osom znajdującym się w kryzysie bezdomności, nieposiadającym własnego miejsca noclegowego i z różnych powodów nie mogących korzystać z Noclegowni. Warunkiem korzystania z pomocy w formie schronienia jest bezwzględna trzeźwość, każdorazowo potwierdzana badaniem alkomatem.

 

ile to kosztuje?

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu osoby skierowanej do Schroniska, której przyznano pobyt w drodze decyzji administracyjnej.

 

gdzie i jak to załatwić?

  • Ośrodek Pomocy Społecznej od – 7:30 do 15:30 – pok. 4-mgr Barbara Kruszyk – pracownik socjalny tel 32-43-49-604

 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

co to jest?

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych , ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo- leczniczy lub zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

komu przysługuje?

Pomoc w postaci schronienia w Schronisku przysługuje osom znajdującym się w kryzysie bezdomności wymagającym usług opiekuńczych oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

 

ile to kosztuje?

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu osoby skierowanej do Schroniska, której przyznano pobyt w drodze decyzji administracyjnej.

 

gdzie i jak załatwić?

  • Ośrodek Pomocy Społecznej od – 7:30 do 15:30 – pok. 4-mgr Barbara Kruszyk – pracownik socjalny tek 32-43-49-604

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.